Beton Test Cihazları - Beton Test Presi 3000 KN (300 Ton) & Eğilme Test Presi 200 KN (20 Ton)

* 3000 kN Kapasiteli Kaya (Basınç) Test Presi tam otomatik ve bilgisayardan okuma yapabilmektedir.
* TS EN 12390/4, ASTM C39, E4-UNI 6686-AASHTO T22, T71-NF P18-411 BS 1610 GRADE 1.0-UNE 7242, 83304 standartlarına uygundur.
* Çelik gövdeli olmalıdır ve minimum deformasyon sağlaması amacıyla yüksek mekanik dayanıklılığa sahiptir ve aynı zamanda sürekli kullanıma uygundur. 4 adet Kolondan oluşan(çapları en az 100mm olan) bir gövdeye sahiptir.
* Kapalı devre hidrolik pompalı, üst oynar başlıklıdır ve tek bir tuşa basarak deneye başlayabilmektedir.
* Üst oynar başlık ile karot numunesi arasındaki boşluk hızla kapanır ve numunenin ön gerilmesi alındıktan sonra otomatik olarak kırma hızına geçer.
* Pres numunesinin kırılmasıyla eş zamanlı olarak tepe değerini (pik noktası) tutar ve otomatik olarak pistona gelen hidrolik basıncı keserek presi boşaltır.
* Maksimum yükleme kapasitesi 3030 kN\' dir.
* Cihazın kalibrasyonu neticesinde kapasitenin %10 u ve maksimum kapasite arası, cihaz 1. Sınıf kriterini karşılar.
* Pres 20x20x20, 15x15x15, 10x10x10, 7x7x7 ve 5x5x5 cm ebadında numuneleri test edebilir.
* Kalibrasyon neticesinde 6 mm kaydırma testi ve eğik basma testlerindeki ölçme değerleri, 12390-4 standartındaki toleransları karşılar.
Basma Tablası ve Basma Başlığındaki değerler :
* Plakaların çapları 300 mm ve et kalınlıkları en az 50 mm \'dir
* Presin yükleme bölümü kırılma sonrası fırlayan parçaları önleyecek şekilde koruyuculudur.
* Pres hem otomatik hem de manuel olarak çalıştırılabilir. PID olarak hız kontrolü yapabilir.
* Presin maksimum piston hareketi 65 mm’ dir ve piston hareketi limit anahtarı ile kontrol edilebilir.
* Presin gerilme hızı bilgisayar kontrollü olup bilgisayar ortamında girilen gerilme hızına uygun (0.5 - 1 MPa/s aralığında) olarak yükleme yapabilir ve bu veriler doğrultusunda yükleme hızını otomatik olarak ayarlar.
* Otomatik hız ölçüm değerleri, kuvvet kapasitesinin %10 dan maksimuma kadar olan ölçme sahasında ± % 5 doğrulukla sağlanır.
* Uygulanan yükleme hızı kN/s ve MPa/s birimlerinde kontrol ve takip edilebilir.
* Sistem menülerden seçimli olarak kuvvet birimini kgf ya da kN olarak verebilir. Buna bağlı olarak mukavemet değerleri de MPa veya kN/mm2 veya kgf/mm2’ dir.
* Basınç sensörleri 2 mv/v çalışma prensibiyle çalışır.
* Kalibrasyonlu sensor kullanılmamıştır.
* Pres elektronik kontrol modüllüdür ve modüller kod girme özelliğine sahiptir.
* Presin elektronik kontrol modülleri kullanılarak bilgisayar olmadan da test presi kullanılabilir.
* Kalibrasyon ayarı gerektiğinde ayarın birden fazla ölçüm noktasında yapılabilir. (En az 3 noktada)
* Presin kalibrasyon bilgisi elektronik modüllerinde saklıdır ve böylece bilgisayarın arızalanması durumunda tekrar kalibrasyon yapılmasına gerek kalmamaktadır.
* Pres 220 Volt ve 50 Hz. Tek Faz ile çalışır.
* Transducer hassasiyeti yük altında ± % 0.5’ dir.
* 4 adet yük ve 2 adet deplasman girişi toplam 6 kanal
okuyabilir.
* Opsiyonel olarak yük ile birlikte deplasman okuyabilir.
* Çok turlu potansiyometre ile elle hız kontrolü yapılabilir.
* Ayarlar ve kalibrasyon menüleri şifre ile korumalıdır.
* 10 yıl boyunca cihazın yedek parçalarının sağlanması için garanti verilir. Aletin 2 yıl boyunca ücretsiz bakım, tamir ve kalibrasyon garantisi vardır. İzlenebilir olan kalibrasyon sertifikası aletle birlikte verilir.
* Bilgisayar Yazılımında Firma adı, laboratuar adı, deney tanımı, kullanıcı bilgileri girilebilir.
* Grafik çıktısı, grup sonuç çıktısı, deney raporu çıktısı alınabilir.
* Numune tanımlama ve bilgi girişi yapılabilir.
* Kuvvet - Zaman grafiği çıktısı alınabilir.
* Sistem düşey ve yanal deformasyon kontrolü takılabilecek özelliktedir.
* Otomatik kalibrasyonlu ve sıfır ayarlıdır.
* Mevcut yazılımı ile bilgisayardan veri kontrolü ve aktarımı yapılabilir.
* Yazılım programı test sonunda kırılma yükünü ve mukavemetini otomatik olarak hesaplayabilir.
* Fiziksel boyutlara göre alan hesabını da kendisi yapabilir özelliktedir.
* Standart numune fiziksel boyutları cihaz içinde mevcuttur.
* Ekrandaki grafik skalası numuneye uygulanan basınç kuvveti geçen zaman ile orantılı olarak otomatik olarak değişebilir. 
* Deney süresi sayılabilir.
* Menü üzerinden numune şeklini küp ve/veya silindir olarak seçebilme özelliği vardır.
* Menü üzerinden Basma veya Eğilme seçebilme özelliği vardır. 
* 100 Ad. Testi grafik bilgileri ile birlikte hafızasında tutabilme özelliğine sahiptir.
* Hafızadaki bilgileri RS232 üzerinden PC ye aktarabilme özelliği vardır.
* Cihazın üzerinde bulunan grafik LCD ekran üzerinden teste ait bilgiler görüntülenebilir ve sistem içerisinde kayıt yapılabilir.